Kamenivo prírodné ťažené 0-4 mm

Galéria kameniva


POPIS TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NÁHĽAD

Kamenivo prírodné ťažené:

Kamenivo prírodné ťažené 0-4 mm STN EN 12620
STN EN 13242
Kamenivo prírodné ťažené 4-8 mm STN EN 12620
STN EN 13242
Kamenivo prírodné ťažené 8-16 mm STN EN 12620
STN EN 13242
Kamenivo prírodné ťažené 0-16 mm
Kamenivo prírodné ťažené 0-32 mm

Kamenivo prírodné drvené premývané:

Kamenivo prírodné drvené 16-45 mm STN EN13242
Kamenivo prírodné drvené 45-63 mm

Netriedený riečny štrk:

Netriedený riečny štrk

Surovina: diorit (andezit), dolomitický vápenec:

Lomový kameň 4-8 mm
Lomový kameň 8-16 mm
Lomový kameň 16-32 mm
Lomový kameň 32-63 mm
Lomový kameň 0-32 mm
Lomový kameň 0-63 mm

Zemina:

Zemina

Kopaný Dunajský štrk :

Dunajský štrk
Stiahnúť cenník: formát PDF