Kamenivo prírodné ťažené 0-4 mm

Vitajte !


Zaoberáme sa výrobou a predajom štrku, štrkopieskov, pieskov, kamenív, zeminy.